Luciushof is een oud klooster dat door verschillende maatschappelijke organisaties bezet wordt. Hierbij moet gedacht worden aan organisaties die zich inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking en dak of thuisloze mensen. Het luciushof bied voor deze mensen een werkplaats in de vorm van een cafe een restaurant en een theaterzaal, maar ook dient het als een ontmoetingsplek waar verschillende culturele  activiteiten plaats vinden. Mij is gevraagd om verschillende ideeën op papier te zetten. de ideeën zijn gebaseerd op de functie van het gebouw en de mensen die hier zullen gaan werken en elkaar ontmoeten.

IMG_2766

IMG_2765 IMG_2761  IMG_2769